Акредитована випробувальна лабораторія ПРОМКЛАСТЕР


Надіслати заявку

Можливо надати попередню заявку щодо проведення випробування продукції, заповнивши запропоновану форму заявки, що наведена нижче на цій сторінці. Попередня заявка буде негайно включена до плану проведення робіт та дозволить нам швидше підготувати та надати цінову пропозицію.

Рекомендації щодо заповнення форми попередньої заявки 

 • Поле "Організація"
  Назва організації, фізичної особи-підприємця
 • Поле "E-mail"
  Адреса діючої електронної пошти, на яку ми зможемо відправити нашу пропозицію
 • Поле "Опис продукції, тип випробувань"
  1. Короткі відомості щодо продукції, які містять у собі найменування продукції, стислий її опис та габаритні розміри
   (наприклад: двері двостулкові, металеві, вхідні, глухі 1500мм х 2100мм)
  2. Вид випробувань та показник, на який потрібно провести випробування
  (наприклад: сертифікаційні, R 90, ЕI 60)
  3. Нормативний документ, на відповідність якому необхідно провести випробування
  (наприклад: ДСТУ Б В.1.1-4-98* )
  4. Контактні дані співробітника, який зможе відповісти на технічні питання, в разі їх виникнення
  (ПІБ, посада, номер телефону)
  5. Будь-яка інша додаткова інформація, на яку, на Вашу думку, потрібно звернути нам увагу

Форма попередньої заявки

В Україні існує два основних види сертифікації продукції – обов’язкова сертифікація та добровільна сертифікація.
Обов’язкова сертифікація – це проведення комплексу випробувань, метою якого є підтвердження відповідності продукції вимогам діючих стандартів та іншої нормативної документації.
Обов’язкову сертифікацію повинні проходити вироби, що містяться в затвердженому переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації на території України. При обов’язковій сертифікації рішення на проведення сертифікаційних випробувань видається виключно вповноваженим на те органом сертифікації.
Також органом сертифікації встановлюються правила відбору зразків продукції та проводиться безпосередній відбір зразків.
Інший вид сертифікації – добровільна сертифікація. Добровільна сертифікація це, принципово, той самий комплекс випробувань, що направлений на підтвердження відповідності продукції вимогам діючих стандартів, норм та правил, який проводиться й при проходженні процедури обов’язкової сертифікації. Але, добровільну сертифікацію проводять для виробів, які не включені до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації на території України. Слід зазначити, що рішення про добровільну сертифікацію приймається безпосередньо підприємством-виробником продукції і ним встановлюється перелік зразків, які підлягають випробуванням, а також необхідний обсяг випробувань.
Добровільна сертифікація є показником якості продукції, що виробляється та певною гарантією якості.
В Україні передбачається сертифікація як для продукції, яка виробляється безпосередньо на підприємствах України, так і для виробів іноземного виробництва, які імпортуються на територію України.
Випробування продукції для подальшої її сертифікації повинні проводитись виключно у спеціалізованих випробувальних лабораторіях, які, відповідно до положень національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025, пройшли акредитацію в Національному Агентстві по Акредитації України й занесені у Реєстр. 

ПРОМКЛАСТЕР   (044) 369-32-29   (063) 436-58-28    (067) 500-44-74    office@promklaster.com    lab@promklaster.com